Flexspace henter penger, ekspanderer og får inn Buchardt som investor og styremedlem

Flexspace.tech er Norges første og ledende plattform for formidling av kontorer med fleksible vilkår! På ett år har vi formidlet leiekontrakter og fleksible kontorer for nesten 40 millioner kroner. Vi har 80+ lokasjoner på plattformen i Oslo og 70+ lokasjoner i Amsterdam.

Etter høstferien lanserer vi en crowdfunding kampanje på Dealflow og åpner for at DU kan delta i vår reise for å bli den ledende plattformen for formidling av fleksible kontorer! Midlene som samles inn vil gå til å ekspandere til en rekke nye markeder i Europa, ansette nøkkelpersoner og videreutvikle vår dataplattform. Med oss på reisen har vi fått med AB Invest og Anders Burchardt, som kjøper 5 % av selskapet og trer inn i styret. Nå har DU mulighet til å investere på like vilkår som dem! Vi har sålangt 5 millioner kroner prekommitert i denne runden, og har mål om minst det dobbelte. Følg med på kampanjen som lanseres snart.

Hvorfor leie kontorer i 3-5 år når du ikke vet hvordan virksomheten ser ut kun 6 måneder frem i tid? Og når du i tillegg også vet at husleiekostnaden er den nest største utgiftsposten til virksomheten etter personalkost? Fremtiden er definitivt fleksibel!
Nå skal vi igang med å utvikle "Airbnb" teknologiplattformen for kontorer, som vi skal rulle ut både her i Oslo, men også inn i mange nye byer og markeder i Europa. Videre skal vi rigge opp selskapet med nye nøkkelansatte, samt bevege oss inn på formidling av "kurs og konferanse" pakker. Vi er fremdeles helt i startgropa hva gjelder skalering og potensiale! Vi håper DU blir med videre 🚀

Vogl logo

Vi er dine kontoreksperter.

Vi samarbeider med alle aktører i det fleksible kontormarkedet. Derfor oppdateres vi kontinuerlig og kan finne de beste kontorløsningene for deg.

Copyright © Vogl AS 2022

Vogl AS er ikke eiendomsmegler med konsesjon, men en formidler av kontorlokaler hos tilbydere

Designed and developed by lindstrom.world