Topp 5 huskeliste for startups

Topp 5 huskeliste for startups

Fleksible kontorer: Topp 5 huskeliste for startups

Ingen startup er den annen lik - og startups er i tillegg helt spesielle bedrifter. Dere driver innovasjon, nytenkning, morgendagens løsninger for samfunnet. For dere er konstant endring et faktum - og fleksible kontorer en absolutt nødvendighet. Men dette handler om veldig mye mer enn bare leiekontrakter og månedskostnader. Et coworking-fellesskap bør gi dere utbytte med hensyn til nettverk og utvikling også, utover moderne fasiliteter og en arbeidsplass som passer virksomheten deres. Her tar vi en titt på de fem viktigste tingene dere bør huske på når dere skal velge fleksible kontorer som startup.

1: Hvorfor vil dere jobbe i fleksible kontorer?

Dette virker kanskje åpenbart. Det er store økonomiske fordeler ved å velge en kontoravtale som gir mer spillerom for utvikling. Allikevel kan det være lurt å grave litt dypere enn bare budsjettet deres. Markedet for og etterspørselen etter coworking og fleksible kontorer er i stor vekst i Norge, og vil sannsynligvis eksplodere. Med konkurranse kommer også spissere fokus hos de forskjellige tilbyderne, og det medfører konsekvenser for dere som startup, spesielt med hensyn til hvilken retning kontorfellesskapet beveger seg i de kommende årene. Derfor bør dere også ha klart for dere hva slags utviklingsbane dere ønsker å være delaktige i.

Lag en liste over de fem viktigste tingene for deres startup når dere tenker på et coworking-fellesskap. Og da mener vi utover de åpenbare hverdagsbehovene. Er dere interesserte i å bygge nettverk? Kanskje dere trenger mer spredning rundt ideene deres; muligheten for å bygge en følgerskare der dere er? Vil dere ha tilgang på entreprenørprogrammer? Inkubator-lignende kontorfellesskap blir mer og mer vanlige i utlandet, og vil sannsynligvis nå Norge i større utstrekning snart. Og avslutningsvis: Hva slags miljø vil dere jobbe i? Er det sosiale, eller utviklingsmessige mest viktig for dere?

Jo mer dere vet om dere selv, jo enklere vil det være å finne et kontor som passer for deres startup og retningen dere ønsker å ta bedriften i. 

2: Hvilke andre selskaper/personer jobber på kontoret?

Miljø handler selvfølgelig om kultur og hva det enkelte kontorfellesskap fokuserer på. Men utover dette består miljø av medlemmene på det enkelte kontor. Å finne nye HR-ressurser i form av ansatte med unik spisskompentanse er svært viktig for en startup i vekst. Og fremtiden kan bringe mange uforutsette behov for virksomheten. Derfor er det viktig at dere tenker gjennom hva slags type mangfold dere ønsker fra det kontoret dere ender opp med å velge. Hvilke ressurser har dere allerede på teamet - og hvilke kan dere se for dere at dere vil trenge? Er dette et mangfoldig fellesskap eller består det primært av personer innenfor spesifikke sektorer? Passer det for deres behov?

I tillegg til å tenke på helt konkrete ressurser til bedriften er en av de største fordelene med fleksible kontorer at de gir en muligheten til å bygge nettverk på en unik måte. Man treffer mennesker fra en masse forskjellige bakgrunner, og som startup - spesielt i begynnelsen - er dette både givende og positivt fra et strategisk synspunkt. Men da må det også være personer i nettverket som det kan være gunstig å bli kjent med. Pass på å forhøre dere om hva slags selskaper og yrkesprofesjonelle som allerede jobber på kontorene dere vurderer. Et godt nettverk med relevante kontakter er uvurderlig ettersom dere vokser dere større.  

3: Hva er tidshorisonten deres for vekst?

Fleksible kontorer er spesielt fordelaktige for startups nettopp fordi de tillater for rask utvikling hos den enkelte bedrift. I et startup-selskap kan ett enkelt møte eller én event forandre alt. Det er to ting dere bør være særlig oppmerksomme på i valget av arbeidsplass med hensyn til ekspansjon. Denne vurderingen bør begynne med at dere tenker gjennom hva som er et realistisk tidsperspektiv for akkurat deres startup. Er det snakk om en måned eller ett år før dere kommer til å ansette flere folk? Jo raskere dere arbeider, jo kortere bindingstid bør dere se etter på kontrakten deres.

I tillegg til dette er det lurt å forhøre seg om mulighetene deres for å vokse seg større på det enkelte kontor. Dersom dere finner det perfekte fellesskapet med hensyn til nettverk og miljø er det kjipt å måtte flytte fordi det ikke finnes fysisk plass som kan romme veksten deres. Det er stor variasjon i hva slags privatløsninger de forskjellige tilbyderne har. Dersom dere kommer forberedt til omvisning med en tidslinje for veksten deres vil det være enklere å se på alternativene for ekspansjon og vekst i de forskjellige coworking-fellesskapene.

4: Har kontoret internasjonal tilknytning?

De fleste startups, spesielt innenfor tech, tenker langsiktig og internasjonalt med hensyn til ekspansjonen sin. Dette handler selvfølgelig om nettverk, slik vi kikket på det i forrige punkt, men en internasjonal tilknytning kommer med flere fordeler enn bare menneskene man treffer på dagsbasis. Først og fremst vil kontakt med andre fellesskap rundt om i verden komme med et potensiale for å bygge nettverk med relevante personer i andre markeder enn det norske. Dette kan altså ha en direkte innvirkning på veksten deres utenfor Norge.

Videre er global investering et faktum i dag. Det vi mener her er at selv om en investor selvfølgelig vil se på etterspørsel og markedsfaktorer på nasjonal basis i første omgang, tenker de som oftest internasjonalt på lang sikt. Dersom kontoret dere velger å slå dere til i har nettverk som strekker seg lengre enn landegrensene våre, øker det sjansene for å komme i kontakt med riktig investor, uansett hvor i verden hun eller han befinner seg, betydelig. 

5: Hvilke fasiliteter behøver dere rent praktisk?

Avslutningsvis skal man selvfølgelig ta en status og vurdering av hverdagen også. Hva trenger dere av fasiliteter? Det er lett å se seg blind på tilbudene hos de forskjellige tilbyderne av fleksible kontorer, spesielt ettersom konkurransen på markedet spisser seg til. I denne prosessen er det derfor lurt å gå gjennom hvordan arbeidshverdagen deres ser ut. Hvilke ting er dere helt avhengige av for at virksomheten skal bevege seg framover på en effektiv og enkel måte? Hvilke ting kunne løftet arbeidsflyten deres? 

Igjen oppfordrer vi dere til å lage en liste dere kan ta med dere til omvisning på de ulike kontorene. Husk på å dele denne opp i ting dere må ha og ting dere ønsker dere. Snakk med oss om hvordan behovene deres ser ut i dag, og hvordan dere ser for dere at de vil endre seg. 

En startup forsøker å få til det utrolige. Men skal dere klare det må forholdene (les: arbeidsplass og miljø) være godt tilrettelagt for utviklingsprosessen. 

Vogl logo

Vi er dine kontoreksperter.

Vi samarbeider med alle aktører i det fleksible kontormarkedet. Derfor oppdateres vi kontinuerlig og kan finne de beste kontorløsningene for deg.

Copyright © Vogl AS 2022

Vogl AS er ikke eiendomsmegler med konsesjon, men en formidler av kontorlokaler hos tilbydere

Designed and developed by lindstrom.world