Vår oppstart Flexspace

Vår oppstart

Flexspace er en digital markedsplass, formidler og rådgiver for fleksible kontorer. Det er ingen som har tatt denne posisjonen i Norge, og Flexspace faller innefor proptech, satt sammen av de engelske ordene property og technology, og som er et konsept i tiden.

Målet er at Flexspace skal bli en fullservice rådgiver av fleksible kontorer på vegne av bedriftene som søker nye kontorer. Dette er også gratis for leietakeren. Saeed fikk ideen til selskapet da han ledet ekspansjonen til WeWork i Norden og Nederland.

“Jeg så hvordan lokale aktører og rådgivere spisset mot coworking og kontorlokaler i Oslo bistod fleks-operatørene med å finne leietagere og dermed øke belegget” sier Saeed.

I Stockholm for eksempel hjalp en konkret aktør WeWork med 40 prosent av belegget på Urban Escape.

“Vi så også at tradisjonelle meglerne ofte fokuserer på de større kundene, hvor de får betalt av leietakerne på søk, mens de mindre leietakerne ikke var like attraktive for dem” mener Saeed.

Corona et pluss

Vil ikke corona påvirke etterspørselen etter fleks-kontorer negativt nå som alle har funnet ut at man kan jobbe bra med mye hjemmefra?

Nei, vi mener tvert i mot at corona vil øke etterspørselen etter fleksible kontorer. Empiri fra USA viser at engasjementet og produktiviteten til dagens arbeidsstyrke ikke er like bra når man blir tvunget til å jobbe hjemmefra. Dessuten vil alle virksomheter har sterkere bevissthet rundt husleiens andel av de faste driftskostnadene og kunne flekse på en større andel av utgifter til kontorer” sier han.

Saeed påpeker også at hvis man i dag inngår fem- til ti-årsleieavtaler må man i tillegg også stille garantier.

“I praksis utgjør det en byrde på balansen til selskapet. Det er også dumt å inngå lange leiekontrakter for virksomheten når de fleste ikke vet hvor mange ansatte de vil ha behov for mer enn to år frem i tid, 

Folk har blitt vant til mer hjemmekontor og fleksible ordninger under corona. Dette vil trolig også drive mer etterspørsel etter fleks. Siemens, Amazon og Fujitsu er eksempler på bedrifter som har latt alle jobbe utenfor kontoret frem til 2021 som følge av corona. Dette vil skape enorme muligheter for fleks-operatørene.”

Kilde:
Kapital.no

Vogl logo

Vi er dine kontoreksperter.

Vi samarbeider med alle aktører i det fleksible kontormarkedet. Derfor oppdateres vi kontinuerlig og kan finne de beste kontorløsningene for deg.

Copyright © Vogl AS 2022

Vogl AS er ikke eiendomsmegler med konsesjon, men en formidler av kontorlokaler hos tilbydere

Designed and developed by lindstrom.world